Netex predstavlja Mondo na DRW ARAD

19 Mar 2024

Netex predstavlja Mondo na DRW ARADNa važnom DRW sastanku održanom u Aradu imali smo privilegiju predstaviti ključne informacije o Evropskoj Direktivi 882/2019, koja se fokusira na borbu protiv diskriminacije osoba s invaliditetom. S obzirom na ovu aktuelnu temu, predstavili smo naše inovativno rješenje: Mondo. U tom kontekstu, razgovarali smo o tome kako nova evropska regulativa može utjecati na kompanije koje posluju na evropskom teritoriju. Jedna od glavnih tema o kojima se raspravljalo bila je kako ova direktiva postavlja strože zahtjeve za kompanije u vezi sa pristupačnošću i inkluzivnom komunikacijom za osobe s invaliditetom. Neophodno je da sve kompanije poštuju nove zakonske odredbe kako bi izbjegle kazne i promovirale pravednije i inkluzivnije okruženje. Implementacija Mondo u kompanijama omogućava pružanje chata kao alternativne metode kontakta, u skladu sa zakonskim zahtjevima, dok istovremeno promovira digitalnu inkluziju u društvu. Kao fleksibilan alat, Mondo nije samo statično rješenje, već dinamičan alat koji se može prilagoditi specifičnostima svake kompanije. Nudi širok spektar opcija za prilagođavanje i lako se integrira i prilagođava specifičnim zahtjevima kompanije. Zajedno donosimo pozitivne promjene nudeći rješenja za uravnoteženije društvo.