Stažiranje

Kratka prezentacija projekta Dual School:

“Dual School” je projekat pokrenut od strane DWC u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i članica njemačke ekonomske grupe. Cilj programa je razvoj stručnih i tehničkih znanja , koja pružaju učenicima gimnazije i maturantima mogućnost kvalifikacije u struci za vrijeme trogodišnje prakse u kompaniji uporedo sa teorijskom nastavom.
Ovaj projekat je veoma uspješan i primjenjuje se dugi niz godina u Njemačkoj , Austriji i Švajcarskoj, gdje se najveći akcenat stavlja na praktičnu obuku.

Poslije uspješno završenog trogodišnjeg programa ,mladi ljudi dobijaju diplome , koje su priznate u Evropi ,kao i mogućnost zaposlenja u kompaniji u kojoj su prošli stručnu praksu. Isto tako, mladim ljudima se pruža i mogućnost da nastave svoje obrazovanje od jedanaestog razreda srednje škole , u odjeljenjima gdje ima slobodnih mjesta , u cilju dobijanja bakalaureata.

Detalji: https://www.facebook.com/scoaladuala?fref=ts and: http://scoaladualatm.com