Usluge

Podrška kupcima na 26 različitih jezika

Engleski, Njemački, Rumunski, Ukrajinski, Ruski, Srpski, Hrvatski, Slovenački, Češki, Slovački, Mađarski, Bugarski, Grčki, Francuski, Italijanski, Španski, Portugalski, Holandski, Danski, Švedski, Norveški, Estonski, Litvanski, Letonski, Japanski i Kineski

Big Data

 • Vještačka Inteligencija (AI)
 • Neuronalne mreže
 • Hadoop, Mapreduce, NoSQL
 • Big Data Readiness Audit

E-komerc rješenja

 • Održavanje podataka
 • Kontent menadžment
 • Kravling (Crawling)
 • Logistička rješenja

Digitalni marketing

 • Pretraživači cijena
 • Tržišta (Marketplaces)
 • Elektronske novine (Newsletter)
 • Affiliates
 • SEO
 • SEA
 • Pres mediji
 • Društvene Mreže (Social Media)

Teleprezentator (robot) - sljedeći korak u digitalnoj komunikaciji