Promena imena kompanije

1 јул 2018

Netex kompanija je učinila malu izmenu naziva, te će od jula meseca, 2018. godine, Netex kompanija zvanično u svim zemljama u kojima posluje nasutpati pod univerzalnim imenom „Netex“.

Ova promena se odnosi na sve naše poslovnice, u svim zemljama u kojima poslujemo.