Pravila o privatnosti

Ko smo mi?

Naša internet stranica je: netex.ro
Mi see brinemo o privatnosti i verujemo u transparentnost. Upravo iz tog razloga, predani smo i iskreni vezano za svoju brigu o vašoj privatnosti. Lične podatke koji su neophodni da bismo izvršili svoje usluge, sakupljamo, ali se brinemo o njima pažljivo i razumno.
Ako imate dodatna pitanja, komentar ili zabrinutost da iznesete, o bilo kojem delu naše Politike Privatnosti, molimo vas da nam pišete na email adresu: office@netex.ro.

Koje podatke o ličnosti sakupljamo i zašto ih sakupljamo?

Kontakt forma, formular za poručivanje i formular za aplikaciju na odredjenu poziciju u našoj firmi.

Kada god pristupite i pretražujete našu internet prezentaciju (uključujući mesta na kojima nam unosite podatke o ličnosti kroz polja za unos podataka koja postoje na stranici) mi ih sakupljamo od vas za sledeće namene:

Analitika

Informacije o kontaktu – primamo i čuvamo svaku informaciju koju unosite na našu stranicu. Naša stranica koristi formulare da bi vaše podatke o ličnosti, što uključuje ime, prezime, email adresu, adresu stanovanja, broj telefona, ime privrednog subjekta, broj zaposlenih, poštanski broj, državu, interesovanja, URL vaše internet stranice, a sve da biste mogli da zatražite informacije i dobijete podršku kod korišćenja naših usluga.

Alati Analitike na Internet stranici
Koristimo analitičke usluge trećih lica da bismo sakupljali podatke o korišćenju ove stranice, kao što su broj posetilaca, broj poseta, popularnost određenih sadržaja. Analitički alati koriste tehnologije trasiranja kao što su tehnologije kolačića (engl.cookies) da bi prepoznali vaš uređaj, te složili informacije o vama. Alati sakupljaju podatke kao što su: koje stranice posećujete i koliko se dugo zadržavate na njima, IP adresu koja vam je dodeljena, koji operativni sistem i pretraživač koristite, kao i podatak o tome koju ste internet stranicu posetili pre nego što ste odabrali našu stranicu.

Sa kim delimo vaše podatke?

Mi prenosimo vaše podatke o ličnosti, tamo gde je bez nedoumice neophodno, zasnovano na potrebama, organizacija koje nam obezbeđuju proizvode i usluge (prenosom ovlašćenja), kao što su medijske agencije, agenti infranstrukture, (saradnici koji se bave email novostima), dobavljači i podrška sistemima informacionih tehnologija, uključujući arhiviranje email-a, telekomunikacioni provajderi, usluge pravljenja rezervnih kopija i usluge izbavljanja iz katastrofa, kao i usluge internet bezbednosti, organizacije uključene u vođenje naše internet stranice, kao i treće strane kao što su javni organi i institucije sistema, knjigovođe, revizori, advokati I drugi spoljni konsultanti, čiji posao uključuje potrebu da se poznaju takvi podaci, ili gde nas zakon natera da predstavimo podatke o ličnosti. Ako nam zakon nalaže da dostavimo određenu vrstu podatka, u slučaju pravnog zahteva od strane vladinih zvaničnika, ili u slučaju gde smo obavezni da se ponašamo u skladu sa pravilima nacionalne bezbednosti.

Neke od ovih primalaca (uključujući i naše članove) mogu koristiti vaše podatke u državama koje nisu deo Evropskog Ekonomskog Prostora (EEA).

Kakva prava polažete na svoje podatke?

Možete da vam potvrdimo da li se vaši podaci o ličnosti procesuiraju.
Možete da vam dostavimo detalje o postupanju sa vašim ličnim podacima.
Možete da vam dostavimo kopiju svakog podatka koji držimo o Vama.
Možete da povučete svoj pristanak na korišćenje vaših podataka o ličnosti, gde se mi oslanjamo na vaš pristanak kao zakonsku osnovu da bismo opravdali korišćenje vaših podataka o ličnosti.
Možete da promislite svaku validnu primedbu na procesuiranje vaših podataka o ličnosti (uključujući pravo na prigovor o procesuiranju na osnovu koji se odnosi na vašu određenu situaciju kod koje se mi oslanjamo na naš legitimni interes kao zakonski osnov za tuženje.
Možete da zahtevate da se podaci o ličnosti, koje držimo, prilagode trenutnom stanju.

Kontakt podaci

Dalja pitanja i kontaktiranja se mogu realizovati pisanjem na našu email adresu: office@netex.ro.