მოთხოვნა შეთავაზებები

მოთხოვნის ფორმის განსაზღვრება

ჩვენ მოვიცავთ კლიენტის მომსახურეობასთან დაკავშირებულ ყველა საქმიანობას,როგორიცაა კლიენტთა მომსახურება, მონაცემთა დამუშავება, და ვებ-გვერდის ადმინისტრირება, პროდუქციის გაყიდვის მიზნით და ასევე სხვადასხვა სახის ონლაინ მომსახურება.

კოდი29610 ოპერაციების აღრიცხვა